Palvelut

Olemme täydenpalvelun katsastusasema, jossa hoituu mukavasti kaikki katsastuksiin, rekisteröinteihin liittyvät asiat. Tule kokemaan se mielekkäämpi tapa asioida.

Määräaikaiskatsastus

Määräaikaiskatsastus on ajoneuvolle määräajoin tehtävä katsastus, jossa tarkastetaan ajoneuvon kunto ja rekisteriin merkityt tiedot. Kunnon lisäksi määräaikaiskatsastuksessa tarkastetaan, että ajoneuvo on liikenteessä turvallinen, ja että ajoneuvosta ei aiheudu liiallisia ympäristöhaittoja. Lisäksi määräaikaiskatsastuksessa valvotaan ajoneuvoon kohdistuvien verojen ja maksujen suorittamista. Katsastuksessa määrätyt korjauskehotukset tallennetaan ajoneuvotietojärjestelmään ja ne tulostuvat todistukselle. Korjauskehotukset poistuvat todistukselta seuraavassa määräaikaiskatsastuksessa, jos viat on korjattu

Lue lisää Trafin sivuilta määräaikaiskatsastukset

Rekisteröintikatsastukset ja yksittäishyväksyntä

Ennen yksittäisen ajoneuvon rekisteröintiä Suomeen, tulee sille suorittaa joko rekisteröintikatsastus tai yksittäishyväksyntä, jossa tarkastetaan ajoneuvon vaatimusten täyttyminen, luokittelu ja merkitään ajoneuvon tekniset tiedot Ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmään (ATJ).

Lue lisää Trafin sivuilta rekisteröintikatsastukset ja yksittäishyväksyntä

Muutoskatsastus

Muutoskatsastus on ajoneuvon muutosten hyväksymiseksi ja rekisteriin merkittyjen tietojen muuttamiseksi tai täydentämiseksi suoritettava katsastus.

Ajoneuvo on ennen sen ottamista käyttöön liikenteessä esitettävä katsastustoimipaikalle muutoskatsastukseen, jos siihen tehtävä muutos on esimerkiksi:

  • ajoneuvon luokan tai ryhmän muutos
  • ajoneuvon suurimman rekisteröinnissä ja käytössä sallitun kokonaismassan, ajoneuvoyhdistelmän massan tai akselimassan muutos
  • ajoneuvon akselisto- tai korirakenteen tai ulkomittojen muutos

Lue lisää Trafin sivuilta muutoskatsastukset

Kytkentäkatsastus

Kytkentäkatsastuksella tarkoitetaan vetävän ja hinattavan ajoneuvon tai ajoneuvojen kytkennän hyväksymiseksi suoritettavaa tarkastusta.
Auton ja siihen tai sen perävaunuun kytkettävä perävaunu on esitettävä kytkentäkatsastukseen ennen yhdistelmän käyttöönottoa, jos kyseessä on erikoiskuljetukseen hyväksytty ajoneuvoyhdistelmä tai jos ajoneuvojen mekaaniset kytkentälaitteet, sähköjohtojen kytkentä ja paineilmajarruilla varustetussa ajoneuvossa paineilmajarrujohtojen liittimien mitoitus ja sijoitus poikkeavat yleisesti ajoneuvoissa käytettävistä kytkentälaitteista, ajoneuvolaki 1090/2002 62 §.

Lue lisää Trafin sivuilta kytkentäkatsastukset

Rekisteröinnit

  • omistajan vaihdokset
  • liikennekäytöstä poistot- ja käyttöönotot
  • siirtoluvat
  • vakuutukset

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi vastaa ajoneuvojen rekisteröinnistä ja pitää yllä ajoneuvorekisteriä. Trafi järjestää ajoneuvojen rekisteröintitoiminnan hankkimalla toimintaan tarvittavia palveluja niiden tuottajilta eli sopimusrekisteröijiltä.
Rekisteröintejä suoritetaan mm. katsastustoimipaikoilla. Henkilöasiakkaat voivat tehdä tiettyjä rekisteröintitoimenpiteitä myös sähköisessä palvelussa. Trafissa ei suoriteta rekisteröintejä diplomaattirekisteröintejä lukuun ottamatta.

Lisätietoa rekisteröinneistä, sekä rekisteröinnissä tarvittavat lomakkeet löytyvät Trafin:n sivuilta.

Käytetyn ajoneuvon maahantuonti

Ennen kauppaa

Kun ostat käytettyä ajoneuvoa ulkomailta, tarkista ajoneuvon identiteetti ja myyjän oikeus myydä kyseinen ajoneuvoja laadi kaupasta aina kirjallinen kauppa- tai luovutuskirja. Käytettyjen ajoneuvojen markkinoilla Euroopassa liikkuu paljon anastettuja ajoneuvoja. Mikäli ostamasi ajoneuvo osoittautuu anastetuksi, ajoneuvon oikealla omistajalla on yleensä oikeus saada se takaisin vastikkeetta.
Lue lisää Trafin sivuilta käytetyn auton maahantuonti.

Katsastus
Maahantuotava ajoneuvo on aina rekisteröintikatsastettava ennen rekisteröintiä. EY-tyyppihyväksymätön, enintään 6 kuukautta käytössä olleelle tehdään rekisteröintikatsastuksen sijasta yksittäishyväksyntä.

Rekisteröinti
Ajoneuvon rekisteröinnin edellytyksenä on autoveron maksaminen ja hyväksytty rekisteröintikatsastus.

Autoveron maksaminen
Käytettynä maahantuotavien ajoneuvojen autoverotuksesta Suomessa vastaa Tulli. Tarkempia tietoja eri ajoneuvoluokista sekä autoverovapauden edellytyksistä löydät myös Trafin internet-sivujen verotusosasta.

Vaatimustenmukaisuustodistus

Kun ulkomailta tuotu ajoneuvo halutaan rekisteröidä Suomeen, tarvitaan usein todistus siitä, että auto on suomalaisten säädösten mukainen. Todistus on nimeltään vaatimustenmukaisuustodistus (CoC-todistus) tai vastaavuustodistus (TÜV-todistus tai DEKRA-todistus).

Meidän kautta saat TraFin vaatimat säädöstenmukaisuustodistukset, eli vastaavuustodistuksen tai vaatimustenmukaisuustodistuksen helposti ja nopeasti autoihin ja moottoripyöriin.

Kysy lisää!

Soitamme sinulle

Jätä numerosi meille, niin palaamme sinulle heti kun mahdollista!